தாவரங்களிடம் இருந்து சுவாசத்தை தானமாகப் பெற்று தரணியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாம் குரங்கிலிருந்து தோன்றிய மனிதர்களாம்....!

உடுத்துவதற்கு உடையின்றி காடுகளிடமிருந்து கடன்வாங்கி காலம் கடத்திக் கொண்டிருந்தோம் அன்று....!

சைகைகளைப் பயன்படுத்தி சமவெளியில் சகஜமாக உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டிருந்த மனிதன் அறிந்திட்ட முதல்மொழி, எம்செம்மொழி....!

பஞ்சம் பிழைக்க வந்தவனுக்கும் பசிப்பிணி போக்கியதோடு பாடைஏறும் வரை பண்பாட்டைச் சொல்லித்தந்தது, எம்தமிழரின் பாரம்பரியம்....!

ஐந்திணையின் நிழலிலே அகிலமும் அடங்குதே.....!

அன்பின் கடலில் மூழ்கி, ஆன்மாக்கள் உலாவி வரும்

வெற்றிவயலில் இளைப்பாறுவதற்குள்,

காட்டுத்தீயாய் பரவும் சோதனைகளைக் கடந்து

பொதிசுடும் மணலாய் உனக்குள் இருக்கும்

தன்னம்பிக்கையை சுடவைத்து,

அசைக்க முடியாத மலையைப்போல்

உங்களுக்குள் இருக்கும்

திறமைக்குத் தீனிபோடும் GCT-யின் முத்தமிழ் விழா-18!!இயற்றமிழ்


TAMIL LITS

JAGADEESAN

63854 74877


சித்திரத்தமிழ்


FINE ARTS

MANOJ

97157 29659


நாடகத்தமிழ்


DRAMATICS

IMRAN

96988 57855


விருந்தோம்பல்


HOSPITALITY

LOGESH

73394 32425
Get In Touch                                       Contact


Jagadeesan - 6385474877
Manoj - 9715729659

Muthamizh Vizha-18